Make your own free website on Tripod.com

Dans med svåra steg

1: Tretton trappor opp
2: Av ingens frö
3: Eldvakt
4: Fröken Svår
5: Under månen

6: Tal av Hjärter Dam
7: Kom änglar
8: Julgröten
9: Sagan om en fantasi
10: Vårdag i november
11: Försvarstal
12: Inte för kärleks skull
13: Fenomena


Jag tycker att "Av ingens frö" är klart bäst och "Fröken svår" näst bäst. Annars tycker jag att denna skiva är den som är minst bra av dom tre skivorna. Låtarna är ganska visaktiga och inte så mycket drag förutom Fröken Svår.